Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija: Automehāniķis (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Automehāniķis veic automobiļu tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu, novērš defektus, pārbauda mehānismus, iekārtu un elektrotehniku. Ar iegūto izglītību varēsi strādāt automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, diagnostikas centros, tehniskās apkopes punktos. 

ERAF projektu ietvaros veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, profesionālo kompetenču mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), svešvaloda (krievu), fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports. 

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Iniciatīva un uzņēmējdarbība; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Automobiļu uzbūves pamati; Rasēšanas pamati; Demontāža un montāža; Remonta pamati; Virsbūves detaļu remonta pamati; Automobiļu tehniskā apkope un remonts; Riepu maiņa un remonts; Autovadītāju apmācības programma; Autoatslēdznieka prakse; Automobiļu šasijas remonts; Motoru remonts; Automobiļu elektroiekārtu remonts; Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts; Elektronisko sistēmu remonta pamati; Tehniskā servisa organizācija; Automehāniķa prakse. Izvēles mācību kursi: Metināšanas pamati; Klientu menedžments; Virsbūves stiklojuma remonts.

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie tiek sagatavoti B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top