Autotransports

Automehāniķa  kvalifikācija tehnikumā ir vispopulārākā, katru gadu, uzņemot pirmkursniekus, uz to ir bijis konkurss. Specialitātes profesionālo priekšmetu skolotāji daudzu gadu garumā ar savu entuziasmu un tehnikuma vadības atbalstu izveidojuši mūsdienām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Tehnikuma  automehāniķu specialitātes audzēkņu komandas ieguvušas 1. vietas valsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursos „Automehānika”  2006., 2007., 2008., 2009., 2011., 2017. gadā. Starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā Polijā 2017. gadā iegūta 3. vieta. 

No 2017. gada septembra uzsākta modulārās izglītības programmas apmācība.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda
 • Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika
 • Sociālās zinības un kultūrizglītība – ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra

Profesionālais saturs

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

 • Automobiļu uzbūves pamati
 • Rasēšanas pamati
 • Demontāža un montāža
 • Remonta pamati
 • Virsbūves detaļu remonta pamati
 • Automobiļu tehniskā apkope un remonts
 • Riepu maiņa un remonts
 • Autoatslēdznieka darbu prakse
 • Automobiļu šasijas remonts
 • Motoru remonts
 • Automobiļu elektroiekārtu remonts
 • Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
 • Elektronisko sistēmu remonta pamati
 • Tehniskā servisa organizācija
 • Automehāniķa prakse

Izvēles mācību kursi:

 • Autovadītāju apmācība (B kategorijas iegūšanai)
 • Metināšanas pamati
 • Klientu menedžments
 • Virsbūves stiklojuma remonts

Eksāmeni

Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top