Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija: Automehāniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Automehāniķa  kvalifikācija tehnikumā ir vispopulārākā, katru gadu, uzņemot pirmkursniekus, uz to ir bijis konkurss.

Specialitātes profesionālo priekšmetu skolotāji daudzu gadu garumā ar savu entuziasmu un tehnikuma vadības atbalstu izveidojuši mūsdienām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda

Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika

Sociālās zinības un kultūrizglītība – ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Iniciatīva un uzņēmējdarbība; Sociālās un pilsoniskās prasmes; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Automobiļu uzbūves pamati; Rasēšanas pamati; Demontāža un montāža; Remonta pamati; Virsbūves detaļu remonta pamati; Automobiļu tehniskā apkope un remonts; Riepu maiņa un remonts; Autoatslēdznieka darbu prakse; Automobiļu šasijas remonts; Motoru remonts; Automobiļu elektroiekārtu remonts; Hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts; Elektronisko sistēmu remonta pamati; Tehniskā servisa organizācija; Automehāniķa prakse.

Izvēles mācību kursi:

Autovadītāju apmācība (B kategorijas iegūšanai); Metināšanas pamati; Klientu menedžments; Virsbūves stiklojuma remonts.

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu:

Automehāniķis veic automobiļu tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu, novērš defektus, pārbauda mehānismus, iekārtu un elektrotehniku. Ar iegūto izglītību varēsi strādāt automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, diagnostikas centros, tehniskās apkopes punktos. 

facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

PIeteikšanās mācībāmKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top