Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos  mācību priekšmetos un, beidzot mācības, centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.   

Mācību procesa laikā izglītojamie apgūst:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda

Matemātiku, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika

Sociālās zinības – ekonomika, vides zinības, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības

Profesionālie  mācību priekšmeti:

 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija; Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana; Saskarsmes pamati; Sanitārija un higiēna, paškontrole; Ēdināšanas uzņēmuma darba organizēšana; Viesmīlības pamati; Viesu apkalpošanas organizēšana; Profesionālās svešvalodas (angļu, krievu valodas); Grāmatvedības pamati; Uzņēmējdarbības pamati; Dokumentu pārvaldība; Sabiedrības un cilvēka drošība

Praktiskās mācības: 

Ēdienu gatavošana; Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana; Tehnoloģisko dokumentu izstrāde; Viesu apkalpošana; Uzņēmējdarbības pamati; Grāmatvedības pamati; Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 960 stundas

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu:

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātē izglītojamie iegūst ļoti labas profesionālās  prasmes, un ir pieprasīti speciālisti darba tirgū. Izvēlies šo specialitāti un Tu mācīsies draudzīgā, tradīcijām bagātā ēdinātāju kolektīvā. Jauno speciālistu sagatavošanai tehnikums ir nodrošinājis izcilu materiālo bāzi.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, sazinās ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi. 

Pēc mācībām tehnikumā vari turpināt studijas augstskolā Latvijā vai ārzemēs, kā arī papildināt savas zināšanas tālākizglītības kursos.Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top