Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu specialitāte

Iegūstamā kvalifikācija – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Programmas īstenošanas ilgums – 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Izglītojamajiem tiek piešķirta valsts stipendija.

Ēdināšanas  pakalpojumu speciālista  profesionālās darbības pamatuzdevumi.

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, sazinās ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi.

Mācību procesa laikā izglītojamie apgūst:

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda
 • Matemātiku, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika
 • Sociālās zinības – ekonomika, vides zinības, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības

Profesionālie  mācību priekšmeti:

 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
 • Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Saskarsmes pamati
 • Sanitārija un higiēna, paškontrole
 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizēšana
 • Viesmīlības pamati
 • Viesu apkalpošanas organizēšana
 • Profesionālās svešvalodas (angļu, krievu valodas)
 • Grāmatvedības pamati
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Praktiskās mācības: 

 • Ēdienu gatavošana
 • Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana
 • Tehnoloģisko dokumentu izstrāde
 • Viesu apkalpošana
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 960 stundas

Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos  mācību priekšmetos un, beidzot mācības, centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.   

Ēdināšanas pakalpojumu specialitātē izglītojamie iegūst ļoti labas profesionālās  prasmes, ir pieprasīti darba tirgū. Izvēlies šo specialitāti un Tu mācīsies draudzīgā, tradīcijām bagātā ēdinātāju kolektīvā. Jauno speciālistu sagatavošanai tehnikums ir nodrošinājis ļoti labu materiālo bāzi. Esi viens no mums!

Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top