Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Elektrotehniķis remontē, uzstāda, apkalpo un uztur kārtībā gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas, transformatorus. Novērš bojājumus, veic elektrisko parametru mērījumus. Veic elektroenerģijas iekārtu ekspluatācijas darbus. Ar iegūto diplomu varēsi strādāt enerģētikas nozares uzņēmumos.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, profesionālo kompetenču mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), svešvaloda (krievu), fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports. 

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Informācija un komunikācijas tehnoloģijas; Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi; Elektroietaišu un montāžas atslēdznieku darbi; Elektroietaišu montāžas palīgdarbi; Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi; Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbi; Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana; Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana; Elektroenerģijas pārvaldes līniju izbūve; Sadales ietaišu izbūve; Elektromontāžas darbu organizēšana; Elektrotehniskā dokumentācija; Preču un pakalpojumuizvēle elektromontāžas darbiem; Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija; Elektrotehniķa prakse. Izvēles mācību kursi: Traktortehnikas vadīšana; Darbs spriegumaktīvā vidē; Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana.

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tehnikumā, maksas kursos, ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

20170310_154216.jpg

p1070069.jpgp1070086.jpg

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top