Enerģētika un elektrotehnika

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Ar 2016. gada septembri uzsākta modulārā izglītības programmas apmācība.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda
 • Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika, tehniskā grafika
 • Sociālās zinības un kultūrizglītība – ekonomika,  Latvijas un pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija

Profesionālais saturs

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

 • Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi
 • Elektroietaišu un montāžas atslēdznieku darbi
 • Elektroietaišu montāžas palīgdarbi
 • Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi
 • Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbi
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana
 • Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana
 • Elektroenerģijas pārvaldes līniju izbūve
 • Sadales ietaišu izbūve
 • Elektromontāžas darbu organizēšana
 • Elektrotehniskā dokumentācija
 • Preču un pakalpojumuizvēle elektromontāžas darbiem
 • Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija
 • Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija
 • Elektrotehniķa prakse

Izvēles mācību kurss:

 • Traktortehnikas vadīšana
 • Darbs spriegumaktīvā vidē
 • Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana

Eksāmeni

Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai.

Tehnikumā, maksas kursos, ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.


Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top