Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/erasmus/pedagogu_profesionalas_kompetences_pilnveidosana
Drukas datums: 11:41:49 07.07.2020

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts

Projekta nosaukums: "Starpdisciplināro uzdevumu iedzīvināšana Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā-uz sadarbību vērstas mācību vides pilnveide”

Projekta Līguma Nr: 2019-1-LV01-KA101-060127

Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. decembra līdz 2020. gada 31.decembrim

Projektam piešķirtais finansējums: 12 351,00  EUR

Projekta dalībnieki: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma skolotāji

Projekta partneri: F.G.G. EDUCULTURE Center of Education Kiprā, EUROPASS Teacher Academy Itālijā/Spānijā, PRIČALICA Grieķijā, Maksima Training Centre Horvātijā.

Projekta mērķi un darba plāns

_________________________________________________________________________

ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts 

Projekta nosaukums: “Pedagogu kompetenču pilnveidošana mācību procesa paaugstināšanai”

Projekta Nr: 2018-1-LV01-KA101-046808

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.septembrim

Projekta piešķirtais finansējums: 12810,00  EUR

Projekta sagaidāmie rezultāti: Kompetenču pieejas pilnveidošana mācību procesā, tādejādi veicinot pedagogu un audzēkņu uz kompetencēm balstītu apmācību.

Projekta partneri: Īrija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Portugāle, Rumānija.

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Dublinā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Dublinā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Romā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Bukarestē

Prezentācijas:

1.“Gamification – Intelligence Games and Brain Teasers in the Classroom”

2.Classroom as a stage: Using Drama in Education Process

3. “ENGLISH AND CULTURE ”

4. “ENGLISH AND CULTURE ”

_______________________________________________________________________________

Projekta nosaukums: „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”

Projekta Nr: 2015 -1-LV01-KA101-013272

Projekta īstenošanas laiks: no 31.decembra 2015. gada līdz 2016.gada 30.decembrim 

Projekta piešķirtais finansējums: 11 853,00 EUR

Projekta sagaidāmie rezultāti: Skolotāji gūs starptautisku pieredzi, kas palīdzēs pilnveidot mācību metodiku, pārnesot gūtās zināšanas klasē ar audzēkņiem.

Projekta partneri: Apvienotā Karaliste, Malta, Itālija, Īrija

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Itālijā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Līdsā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Dublinā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Itālijā