Zemes nomas tiesību rakstiska izsole “Dzeguzītes” (kadastra 90620140154) un “Dzeguzītes-Mamaji” (kadastra 90620140078), Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120

Līguma priekšmetsZemes nomas tiesību rakstiska izsole “Dzeguzītes” (kadastra 90620140154) un “Dzeguzītes-Mamaji” (kadastra 90620140078), Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120
Iepirkuma identifikācijas numurs
Izsludināšanas datums14.06.2019
PasūtītājsKandavas Lauksaimniecības tehnikums
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš27.06.2019 11:00
StatussNoslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums27.06.2019
Procedūras veidsTirgus izpēte
KontaktpersonaKLT iepirkumu speciālists Edgars Zariņš, t: 26346287 e-pasts: zarinsedgars8@gmail.com

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9062 014 0154 un 9062 014 0078
Zemes gabalu kopējā platība -  40,1 ha
Maksimālais nomas termiņš -  5 gadi

Nosacītā nomas maksa par 1 (vienu) ha gadā- 25 EUR (bez PVN)

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomnieks apņemas maksāt visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokli) un citus maksājumus, ar ko Nomas objekts, Nomas maksa un citi Līgumā noteiktie maksājumi tiek aplikti Līguma darbības laikā.

Informācija par izsoli/konkursu:
Datums: 27.06.2019
Laiks: 11:00
Valteru iela 6, Kandava, LV-3120
Izsoles veids: rakstiska

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Pretendents pieteikumu nomas tiesību izsolei iesniedz publikācijā par rakstisku izsoli norādītajā veidā, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

“Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120

Pieteikums zemes nomas tiesību rakstiskai izsolei “Dzeguzītes” (kadastra 90620140154) un “Dzeguzītes-Mamaji” (kadastra 90620140078), Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120”,

pretendents (fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas pilns nosaukums)

Neatvērt pirms Nomas pieteikumu atvēršanas sanāksmes!

 

Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz publikācijā par izsoli norādītajam izsoles norises datumam un laikam.
Pretendents drīkst piedalīties izsolē, ja Nomas pieteikums iesniegts līdz publikācijā norādītajam izsoles datumam un laikam.

________________________________________________________________________________________________________


NOLIKUMS zemes nomas izsolei

Precizēts nolikums:

2.3. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹ panta nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem.

PIETEIKUMS izsolei

Informācija par nomas objektu

Zemes nomas līgums

Zemes robežu plāns "Dzeguzītes", "Dzeguzītes-Mamaji"

facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

PIeteikšanās mācībāmKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top