Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija: Automehāniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Automehāniķa  kvalifikācija tehnikumā ir vispopulārākā, katru gadu, uzņemot pirmkursniekus, uz to ir bijis konkurss.

Specialitātes profesionālo priekšmetu skolotāji daudzu gadu garumā ar savu entuziasmu un tehnikuma vadības atbalstu izveidojuši mūsdienām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5) galerija (25)

Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos  mācību priekšmetos un, beidzot mācības, centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.   

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

Lauksaimniecības tehnika


Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā.

Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos un  profesionālos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Audzēkņiem 3. kursā ir iespēja kārtot eksāmenu augu aizsardzības līdzekļu 2. klases lietotāja apliecības saņemšanai.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā  jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos kursos un, mācības beidzot, centralizētais kvalifikācijas eksāmens. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Spēkratu mehāniķis

2020./2021. mācību gadā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā iespējams apgūt jaunu specialitāti - spēkratu mehāniķs.

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.  Strādā tehniskajos servisos, tehnikas remontdarbnīcās. 

Mācību laikā izglītojamos sagatavo auto B kategorijas un traktortehnikas TR2 kategorijas  vadīšanas apliecības iegūšanai.

Iepazīsties detalizētāk - Spēkratu mehāniķa profesijas standarts

printēt
facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

Piesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top