Komerczinības

Iegūst  mazumtirdzniecības komercdarbinieka kvalifikāciju (3. profesionālais kvalifikācijas līmenis). Tas ir speciālists, kurš nodarbojas ar resursu plānošanu, sagādi un preču pārdošanu, veic loģistiku un ar preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktajā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās. Pašreizējā laikmeta prasībām atbilstoša, darba tirgū pieprasīta specialitāte.

Programmas īstenošanas ilgums - 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību.  

Izglītojamajiem tiek piešķirta Valsts stipendija.


printēt Lasīt visu ziņu galerija (2)

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu specialitāte

Iegūstamā kvalifikācija – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Programmas īstenošanas ilgums – 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Izglītojamajiem tiek piešķirta valsts stipendija.

Ēdināšanas  pakalpojumu speciālista  profesionālās darbības pamatuzdevumi.

Ēdināšanas pakalpojumu  speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus, organizē uzskaiti un atskaiti, plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, sazinās ar viesiem, pieņem pasūtījumus, organizē pasūtījumu izpildi, sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju, sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

Autotransports

Automehāniķa  kvalifikācija tehnikumā ir vispopulārākā, katru gadu, uzņemot pirmkursniekus, uz to ir bijis konkurss. Specialitātes profesionālo priekšmetu skolotāji daudzu gadu garumā ar savu entuziasmu un tehnikuma vadības atbalstu izveidojuši mūsdienām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Tehnikuma  automehāniķu specialitātes audzēkņu komandas ieguvušas 1. vietas valsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursos „Automehānika”  2006., 2007., 2008., 2009., 2011., 2017. gadā. Starptautiskajā profesionālās meistarības konkursā Polijā 2017. gadā iegūta 3. vieta. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5) galerija (25)

Enerģētika un elektrotehnika

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Ar 2016. gada septembri uzsākta modulārā izglītības programmas apmācība.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Lauksaimniecības tehnika

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķu specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā.

Kopējais specialitātes absolventu skaits  klātienē un neklātienē pārsniedzis 3200. Daudzos Latvijas lielākajos  lauksaimniecības tehnikas izplatītāju, tehnisko servisu un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos, tādos kā SIA „Amazone”, SIA „John Deer”, SIA „VADERSTAD”, SIA „Kesko Agro Latvia”, SIA „Latraps” vadošajos amatos strādā tehnikuma beidzēji.

Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos un  profesionālos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūst  viesnīcu pakalpojumu speciālista kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Programmas īstenošanas ilgums – 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību.

Izglītojamajiem tiek piešķirta valsts stipendija.

Viesnīcu pakalpojumu speciālista  profesionālās darbības pamatuzdevumi:

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu viesiem un nodrošina struktūrvienības vadīšanu, saskaņā ar uzņēmuma mērķiem un  stratēģiju.

Izglītības procesa rezultātā sagatavo viesnīcu pakalpojumu speciālistu, kurš koordinē un veic pakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, izvērtē viesnīcu pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti. Ir atbildīgs  par pakalpojumu sniegšanu viesiem un par struktūrvienības vadīšanu.      

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)
Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top