Izglītības programmas

Autotransports

Iegūstamā kvalifikācija: Automehāniķis (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Automehāniķis veic automobiļu tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu, novērš defektus, pārbauda mehānismus, iekārtu un elektrotehniku. Ar iegūto izglītību varēsi strādāt automašīnu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, diagnostikas centros, tehniskās apkopes punktos. 

ERAF projektu ietvaros veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, profesionālo kompetenču mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (5) galerija (25)

Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Elektrotehniķis remontē, uzstāda, apkalpo un uztur kārtībā gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas, transformatorus. Novērš bojājumus, veic elektrisko parametru mērījumus. Veic elektroenerģijas iekārtu ekspluatācijas darbus. Ar iegūto diplomu varēsi strādāt enerģētikas nozares uzņēmumos.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, profesionālo kompetenču mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (8)

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto četri centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos  mācību priekšmetos un, beidzot mācības, centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.   

printēt Lasīt visu ziņu galerija (13)

Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (4. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis)  
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases  
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze, 
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos. 

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā. Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju, lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

 4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus un  profesionālos mācību kursus, kā arī mūžizglītības kompetenču kursus. 

Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, eksāmeni profesionālajos mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Audzēkņi 3. kursā kārto eksāmenu augu aizsardzības līdzekļu 2. klases lietotāja apliecības saņemšanai. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), svešvaloda (krievu), fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports. 

Profesionālie mācību kursi: Lauksaimniecības pamatprocesi; Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana; Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana; Lauksaimniecības mehanizācijas pamati; Atslēdznieka darbi; Demontāža un montāža; Mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana; Augu aizsardzība; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope; Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana; Darba plānošana un orgnaizēšana; Traktortehnikas vadītāju sagatavošana; Autovadītāju apmācība; Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse. Izvēles profesionālie mācību kursi: bioloģiskā saimniecība, metināšanas pamati, meža apsaimniekošana. 

Mūžizglītības  kompetenču kursi: Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Informācija un komunikācijas tehnoloģijas.

Mācību laikā izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas un auto B vadītāju apliecību iegūšanai.  


p1070254.jpgdsc00016.jpg

printēt Lasīt visu ziņu galerija (14)

Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze,
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā  jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos kursos un, mācības beidzot, centralizētais kvalifikācijas eksāmens. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (3)

Spēkratu mehāniķis

2020./2021. mācību gadā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā iespējams apgūt jaunu specialitāti - spēkratu mehāniķs.

Spēkratu mehāniķis plāno un veic spēkratu pieņemšanu remontā, diagnostiku, apkopi un remontu. Konstatē un novērš spēkratu defektus. Veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu.  Strādā tehniskajos servisos, tehnikas remontdarbnīcās. 

Mācību laikā izglītojamos sagatavo auto B kategorijas un traktortehnikas TR2 kategorijas  vadīšanas apliecības iegūšanai.

Iepazīsties detalizētāk - Spēkratu mehāniķa profesijas standarts

printēt
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top