Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/izglitibas_programmas/energetika_un_elektrotehnika
Drukas datums: 05:56:59 29.09.2020

Enerģētika un elektrotehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Elektrotehniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Elektrotehniķa  profesiju tehnikumā  iespējams apgūt jau kopš tā nodibināšanas  1945. gadā. Gadu gaitā arī enerģētikas nozarē mainījušās tehnoloģijas, pielietojamie materiāli. ERAF projektu ietvaros tika veikta telpu renovācija un moderna, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību kabinetu un laboratoriju aprīkojuma iegāde.

Apgūstot izglītības programmu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 4 profesionālo kompetenču mācību kursos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda

Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, ķīmija, informātika, fizika, tehniskā grafika

Sociālās zinības un kultūrizglītība – ekonomika,  Latvijas un pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Iniciatīva un uzņēmējdarbība; Sociālās un pilsoniskās prasmes

Profesionālo kompetenču mācību kursi:

Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi; Elektroietaišu un montāžas atslēdznieku darbi; Elektroietaišu montāžas palīgdarbi; Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi; Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbi; Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana; Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana; Elektroenerģijas pārvaldes līniju izbūve; Sadales ietaišu izbūve; Elektromontāžas darbu organizēšana; Elektrotehniskā dokumentācija; Preču un pakalpojumuizvēle elektromontāžas darbiem; Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija; Elektrotehniķa prakse.

Izvēles mācību kurss:

Traktortehnikas vadīšana; Darbs spriegumaktīvā vidē; Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana.

Vadītāja apliecība:

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tehnikumā, maksas kursos, ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu:

Elektrotehniķis remontē, uzstāda, apkalpo un uztur kārtībā gaisvadu un kabeļu elektrolīnijas, transformatorus. Novērš bojājumus, veic elektrisko parametru mērījumus. Veic elektroenerģijas iekārtu ekspluatācijas darbus. AR iegūto diplomu varēsi strādāt enerģētikas nozares uzņēmumos.