Karjera

Apskatīt Karjeras pasākumus


Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 2017. gada 2. oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

DOKUMENTI:

 * Sadarbība ar VIAA par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras     atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Pieejamā literatūra par karjeru un karjeras izglītību

* Darba plāns 2020./2021.m.g.

__________________________________________________________________________________
  


   Karjera - cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga  darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā.

Karjeras izglītība - nepārtraukts mācīšanās un attīstības process. Māca sistematizēt zināšanas un izpratni par darba vidi un tās saikni ar izglītību.Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi
 • veidot pašapziņu
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • apzināt savas stiprās un vājas puses
 • plānot un vadīt savu karjeru
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • pētīt izglītības iespējas
 • pieņemt lēmumus.

Mācību procesā tehnikumā apgūst:

• vispārizglītojošos mācību priekšmetus, lai varētu iegūt vidējo vispārējo izglītību;

• profesionālos mācību priekšmetus, lai apgūtu zināšanas un prasmes izvēlētajā profesijā;

• mācību un kvalifikācijas praksi, lai zināšanas un prasmes apgūtu reālā darba vidē un pilnveidotu profesionālo kompetenci.

Sevi pilnveidot mācību laikā tehnikumā var:

•    piedaloties vispārizglītojošo  un profesionālo mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos;

•    piedaloties valsts institūciju organizētajos profesionālajos konkursos;

•    piedaloties mācību ekskursijās uz uzņēmumiem;

•    tiekoties ar darba devējiem;

•    tiekoties ar absolventiem, lai uzzinātu viņu viedokli;

•    iesaistoties tehnikuma audzēkņu pašpārvaldes darbā;

•    iesaistoties ārpusstundu un sporta pasākumos.


 Darba devējs no absolventa sagaida:

 • augstu vispārējas izglītības līmeni;
 • kompetenci profesijā;
 • valodu zināšanas,  kurā svarīga ir latviešu valodas prasme;
 • datorprasmes;
 • saskarsmes prasmes -  prasme darboties komandā;
 • prasmi prezentēt sevi (CV, motivācijas vēstule, darba intervija).


Pēc tehnikuma absolvēšanas iespējas:

•    turpināt izglītību augstākās izglītības iestādē;

•    papildināt zināšanas un prasmes dažādos tālākizglītības kursos;

•    turpināt darba gaitas un paralēli iegūt augstāko izglītību.

VIDEO:


______________________________________________________________________________________________

NIID.LV (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

NIID.LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus. Vai esi kādreiz domājis par to, kā Tavu profesijas izvēli varētu ietekmēt darba vide? Ko par Tevi liecina tas, kā tu pavadi savu brīvo laiku? Vai zini, kurā jomā Tavas intereses ir visizteiktākās? Kādas ir Tavas vērtības un par ko tās liecina? Kādu karjeras ceļu rāda mācību priekšmeti, kas Tev skolā padodas? Uz šādiem un daudziem citiem jautājumiem piedāvātie testi Tev sniegs atbildi, bet divi no tiem ļaus pārskatīt izglītības iespējas dažādos izglītības līmeņos atbilstoši interesēm.

Prakse.lv http://karjerastesti.prakse.lv/lv

Ja esi students, absolvents vai speciālists, tad Prakse.lv ir labākā vieta, kur atrast darbu vai praksi, šī ir labākā vieta, kur sākt savu karjeru, iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos un iejusties reālās darba situācijās.

NVA.gov.lv (nodarbinātības valsts aģentūra) https://www.nva.gov.lv/karjera/

Šī NVA mājas lapas sadaļa ir Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā! Ja esat savas karjeras veidošanas sākumā, sadaļā „Jauniešiem” atradīsiet dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli, būs iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā Jūsu interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. 

________________________________________________________________________________________________
www.prakse.lv    

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.jaunatne.gov.lv

www.viaa.gov.lv/euroguidance

ww.visc.gov.lv

ww.nva.gov.lv

www.europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments

www.aiknc.lv/lv/index.php

Karjeras un biznesa apmācību moduļi, materiāli klašu diskusijām, semināru video, treneru meistarklases, padomi un intervijas Start Strong YouTube vietnē šeithttps://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw 

__________________________________________________________________________________________________

Virtuālās tūres Latvijas augstskolās:

printēt
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutube

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top