Komerczinības

Iegūst  mazumtirdzniecības komercdarbinieka kvalifikāciju (3. profesionālais kvalifikācijas līmenis). Tas ir speciālists, kurš nodarbojas ar resursu plānošanu, sagādi un preču pārdošanu, veic loģistiku un ar preču realizāciju saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktajā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās. Pašreizējā laikmeta prasībām atbilstoša, darba tirgū pieprasīta specialitāte.

Programmas īstenošanas ilgums - 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību.  

Izglītojamajiem tiek piešķirta Valsts stipendija.


Mācību procesa laikā izglītojamie apgūst: 

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, vācu un krievu valoda
 • Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātiku,informātiku, dabas zinības 
 • Sociālās zinības un kultūrizglītību – kultoroloģiju
 • Latvijas un pasaules vēsturi
 • Ekonomiku 

Profesionālos mācību priekšmetus un praktiskās mācības: 

 • Komercdarbības pamati 
 • Komerctiesības 
 • Uzņēmuma darba organizācija un vadība
 • Loģistikas pamati 
 • Profesionālās svešvalodas (angļu, krievu valoda) 
 • Dokumentu pārvaldība 
 • Finanšu vadība un ekonomika 
 • Finanšu analīze un kontrole 
 • Saskarsmes  psiholoģija 
 • Profesionālā un vispārējā ētika 
 • Darbs ar biroja tehniku 
 • Biznesa plāna izstrāde 
 • Komunikāciju prasmju pielietošana 
 • Grāmatvedības dokumentu aizpildīšana un pārskatu izveidošana 
 • Uzņēmuma pārvaldes struktūras izstrāde 
 • Uzņēmuma pārvaldes finanšu rādītāju analīze 
 • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 960 stundas (4.kursā) 

Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un, mācības beidzot, centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.     

Absolvent, ja vēlies  interesantu  profesionālo kvalifikāciju un darbu  saistītu ar biznesa attīstību, izvēlies mazumtirdzniecības komercdarbinieka  profesiju. 

Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top