Lauksaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (4. Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis)  
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases  
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Labi sadzīves apstākļi nodrošināti dienesta viesnīcā, pieejama tehnikuma kafejnīca, sporta bāze, 
piektdienās bezmaksas transports uz Tukumu, Saldu un Talsiem.

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis patstāvīgi strādā ar lauksaimniecības tehniku un iekārtām, veic mehanizētos augkopības, dārzkopības un lopkopības darbus, veic lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektēšanu, tehnisko apkopi un defektu novēršanu, plāno un organizē lauksaimniecības uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos. 

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā. Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāciju, lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

 4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus un  profesionālos mācību kursus, kā arī mūžizglītības kompetenču kursus. 

Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, eksāmeni profesionālajos mācību kursos, un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Audzēkņi 3. kursā kārto eksāmenu augu aizsardzības līdzekļu 2. klases lietotāja apliecības saņemšanai. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), svešvaloda (krievu), fizika, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, sports. 

Profesionālie mācību kursi: Lauksaimniecības pamatprocesi; Augsnes īpašības, apstrāde un ielabošana; Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana; Lauksaimniecības mehanizācijas pamati; Atslēdznieka darbi; Demontāža un montāža; Mehanizēta lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un kopšana; Augu aizsardzība; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope; Mehanizēta kultūraugu audzēšana un glabāšana; Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana; Darba plānošana un orgnaizēšana; Traktortehnikas vadītāju sagatavošana; Autovadītāju apmācība; Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa prakse. Izvēles profesionālie mācību kursi: bioloģiskā saimniecība, metināšanas pamati, meža apsaimniekošana. 

Mūžizglītības  kompetenču kursi: Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausmes; Informācija un komunikācijas tehnoloģijas.

Mācību laikā izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategorijas un auto B vadītāju apliecību iegūšanai.  


p1070254.jpgdsc00016.jpg

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top