Lauksaimniecības tehnika


Iegūstamā kvalifikācija: Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā.

Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos un  profesionālos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Audzēkņiem 3. kursā ir iespēja kārtot eksāmenu augu aizsardzības līdzekļu 2. klases lietotāja apliecības saņemšanai.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda

Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, informātika, fizika

Sociālās zinības – ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija

Profesionālie mācību priekšmeti:

Mašīnmācība; Rasēšana; Ievads lauksaimniecībā; Spēkratu uzbūve; Mašīnu tehniskā ekspluatācija un remonts; Lauksaimniecības tehnika; Elektrotehnika; Elektronika un iekārtu elektroniskā vadība; Uzņēmuma organizācija; Satiksmes noteikumi un satiksmes drošība; Sabiedrības un cilvēka drošība; Profesionālā svešvaloda.

Praktiskās mācības:

Atslēdznieku, metināšanas, metālapstrādes,  montāžas/demontāžas darbi; Lauksaimniecības tehnika; Tehniskās apkopes un remonts; Darbi lauksaimniecībā; Elektroiekārtas

Kvalifikācijas prakse:

Praksi izglītojamie veic 4. kursā, tās ilgums ir 24 nedēļas. Par prakses vietām izglītojamie izvēlas labākos lauksaimnieciskās ražošanas, tehnikas izplatītāju un tehnisko servisu uzņēmumos.

Vadītāja apliecība:

Mācību laikā izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategoriju un auto B un C1 kategoriju vadītāju apliecību iegūšanai. 

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu:

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis veic lauksaimniecības tehnikas diagnostiku, apkopi un remontu. Pēc diploma saņemšanas iespējams strādāt lauksaimniecības ražošanas un tehnikas servisa uzņēmumos. Daudzos Latvijas lielākajos lauksaimniecības tehnikas izplatītāju, tehnisko servisu un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos, tādos kā SIA „Amazone”, SIA „John Deer”, SIA „VADERSTAD”, SIA „Kesko Agro Latvia”, SIA „Latraps” vadošajos amatos strādā tehnikuma beidzēji. 


facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

PIeteikšanās mācībāmKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top