Lauksaimniecības tehnika

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķu specialitāte tehnikumā pastāv kopš tā dibināšanas 1945. gadā.

Kopējais specialitātes absolventu skaits  klātienē un neklātienē pārsniedzis 3200. Daudzos Latvijas lielākajos  lauksaimniecības tehnikas izplatītāju, tehnisko servisu un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumos, tādos kā SIA „Amazone”, SIA „John Deer”, SIA „VADERSTAD”, SIA „Kesko Agro Latvia”, SIA „Latraps” vadošajos amatos strādā tehnikuma beidzēji.

Gadu gaitā nepārtraukti tiek papildināta un atjaunota materiāli tehniskā bāze. Izglītojamiem, pateicoties tehnikuma sadarbībai ar lauksaimniecības tehnikas izplatītājfirmām un lauksaimniecības uzņēmumiem, ir iespēja mācību procesā iepazīties ar visjaunāko un modernāko tehnoloģiju un tehniku. Liels ieguvums specialitātei ir mācību aprīkojuma modernizācija un telpu renovācija ERAF projektu ietvaros.

4 mācību gadu laikā  izglītojamie apgūst vispārizglītojošos un  profesionālos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi. 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

 • Valodas un komunikatīvās zinības – latviešu, angļu, krievu un vācu valoda
 • Matemātika, dabas un tehniskās zinības – matemātika, informātika, fizika
 • Sociālās zinības – ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra, psiholoģija

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Mašīnmācība
 • Rasēšana
 • Ievads lauksaimniecībā
 • Spēkratu uzbūve
 • Mašīnu tehniskā ekspluatācija un remonts
 • Lauksaimniecības tehnika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika un iekārtu elektroniskā vadība
 • Uzņēmuma organizācija
 • Satiksmes noteikumi un satiksmes drošība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Profesionālā svešvaloda

Praktiskās mācības:

 • Atslēdznieku, metināšanas, metālapstrādes,  montāžas/demontāžas darbi
 • Lauksaimniecības tehnika
 • Tehniskās apkopes un remonts
 • Darbi lauksaimniecībā
 • Elektroiekārtas

Kvalifikācijas prakse

Praksi izglītojamie veic 4. kursā, tās ilgums ir 24 nedēļas. Par prakses vietām izglītojamie izvēlas labākos lauksaimnieciskās ražošanas, tehnikas izplatītāju un tehnisko servisu uzņēmumos.

Eksāmeni

Mācību periodā jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos, bet noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Mācību laikā izglītojamie tiek sagatavoti traktortehnikas TR2 kategoriju un auto B un C1 kategoriju vadītāju apliecību iegūšanai. Audzēkņiem 3. kursā ir iespēja kārtot eksāmenu augu aizsardzības līdzekļu 2. klases lietotāja apliecības saņemšanai.


Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top