Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/macibas/interesu_izglitibas_pulcini
Drukas datums: 23:55:09 25.09.2018

Interešu izglītības pulciņi

Nr. p.k. Pulciņa nosaukums Vadītāja vārds, uzvārds Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
1. Tautisko deju kolektīvs A.Eimane
15:15-16:45
15:15-16:45
2. Teātra pulciņš A.Migliniece  15:15-16:45

 15:15-16:45
3. Vokālais ansamblis S.Šteinberga
17:00-18:30
 17:00-18:30
4. Jaunsargi (Šautuvē 2.DV)
J.Grīslītis  17:00-19:00


5. Volejbols I.Rudzīte  15:00-16:30

15:00-16:30


6. BasketbolsFlorbols
A.RudzītisA.Rudzītis
16:30-18:00
15:00-16:30
16:30-18:00

16:30-18:00
15:00-16:30
16:30-18:30

7. Svarcelšana R.Egle 15:00-17:30
15:00-17:30
8. Galda teniss
(zēni un meitenes)
R.Egle
15:00-17:30
15:00-17:30
9. Dambrete R.Egle 18:00-19:00

18:00-19:00