Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/pasakumi/3233/neklatiene
Drukas datums: 08:10:50 21.01.2020

Neklātiene

19.03.2019

  Izglītības programma - LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA
(kvalifikācija - LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS MEHĀNIĶIS)
 

Mācību ilgums: 2 gadi.

Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība.

Apgūstot izglītības programmu, iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Izglītības programma ir lauksaimnieciskās izglītības programma ar nepieciešamo lauksaimniecības mācības priekšmetu stundu skaitu, lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības fondu piesaisti.

Mācības notiek katru otro piektdienu (9.30 – 17.30) un sestdienu (9.00 – 17.00).

1. mācību gads: mācību sākums oktobra beigās, noslēgums aprīļa beigās;

2. mācību gads: mācību sākums oktobra beigās, no marta sākuma 12 nedēļas kvalifikācijas prakse saimniecībās vai uzņēmumos, mācību turpinājums no maija beigām, noslēgums jūnija beigās;

Apgūstamie mācību priekšmeti: 

 • mašīnmācības pamati
 • rasēšana
 • agronomijas pamati
 • lopkopības pamati
 • spēkratu uzbūve (traktori, automobiļi)
 • lauksaimniecības tehnika
 • mašīnu tehniskā ekspluatācija un remonts
 • iekārtu elektroniskā vadība
 • elektrotehnika un elektrības izmantošana
 • uzņēmuma organizācija
 • sabiedrības un cilvēka drošība

Praktiskās mācības: 

 • darbi lauksaimniecībā
 • tehniskās apkopes un remonti
 • lauksaimniecības tehnika
 • elektroiekārtas

Kvalifikācijas prakse: 12 nedēļas 2. kursā lauksaimniecības uzņēmumos, tehniskā servisa uzņēmumos

Semestra eksāmeni: agronomijas un lopkopības pamati, spēkratu uzbūve, lauksaimniecības tehnika, mašīnu tehniskā ekspluatācija un remonts. Noslēguma pārbaudījums: kvalifikācijas eksāmens.

Iespējama iepriekš apgūtu mācību priekšmetu/praktisko mācību ieskaitīšana. 

Līdz kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikam individuāli jāiegūst B un C1 kategoriju auto vadīšanas apliecības un TR2 kategorijas traktortehnikas vadīšanas apliecība.

Mācību maksa jānomaksā katrā mācību gadā uz 1. novembri un 1. februāri.

Iesniedzamie dokumenti: vidējo izglītību apliecinošs dokuments, iesniegums, 2 fotokartiņas (3X4) jāiesniedz tehnikuma lietvedībā.

_____________________________________________________________________________________________

IESNIEGUMS (Neklātiene) Lauksaimniecības tehnika

Mācībām neklātienē var  pieteikties arī elektroniski, aizpildot iesniegumu (word)  un atsūtot uz epastu: macibas@kandavastehnikums.lv

  Tālrunis uzziņām 27002088

_____________________________________________________________________________________________
2017. gada izlaidums