Erasmus projekta noslēgums Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā

17.05.2017 kur : Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

Ir pienācis eksāmenu laiks, mācību gads pamazām tuvojas noslēgumam. 17. maijā Kandavas Lauksaimniecības tehnikums rīkoja noslēguma pasākumu Erasmus+ projektam Nr. 2016-1-LV01-KA102-022543 “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā”, uz kuru bija ieradušies projekta dalībnieki un potenciālie interesenti nākamajam gadam.

Projekts ilga visu mācību gadu, gan Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, gan struktūrvienību Cīravā un Saulainē audzēkņi pabija piecās valstīs, praktizējot dažādās profesijās: lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, pavārs, klientu apkalpošanas speciālists, viesnīcu pakalpojumu speciālists, elektriķis. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem pirmo starptautisko pieredzi apgūstamajā profesijā un personiskās prasmes, lai uzlabotu konkurētspēju darba tirgū. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi praktizējās Vācijā, Apvienotajā Karalistē un Austrijā. Kopējais projekta finansējums ir 133 174,00 EUR, kurā ietilpa ceļa izdevumi, individuālais atbalsts, administratīvie izdevumi un speciālo vajadzību atbalsts. Prakses ilgums bija divdesmit astoņas dienas. Austrijā un Apvienotajā Karalistē jaunieši dzīvoja viesu ģimenēs, bet Vācijā dzīvoja privātmājā un strādāja dažādos uzņēmumos. Projektā pavisam kopā piedalījās piecdesmit divi dalībnieki, no kuriem deviņpadsmit studenti un divas pavadošās personas pārstāvēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.


Pavadošo personu uzdevums bija pavadīt jauniešus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī. Pavadošā persona iepazina katra praktikanta darba vietu un izvērtēja to. Tas sniedza priekšstatu par prakses vietu, tās aprīkojumu un atbilstību izvēlētajai profesijai.

Noslēguma pasākumā jaunieši dalījās ar gūto pieredzi, rādīja dažādus fotoattēlus un stāstīja atgadījumus par praksē pavadīto laiku. Iegūtā pieredze ir nozīmīga un vērtīga, jo prakses laikā bija jāveic arī uzdevumi, kas tieši neatbilst profesijai, bet, kā atzina paši praktikanti, tas tikai uzlabo un pilnveido citas prasmes un dod būtisku ieguldījumu personības attīstībā un izaugsmē. Prakses laiks jauniešiem sniedza izpratni par savas profesijas ikdienu, pozitīvo un negatīvo, ļāva iejusties svešā vidē un pilnībā uzņemties atbildību par veicamo uzdevumu, kā arī attīstīja spēju risināt dažādas konfliktsituācijas. Praksē pavadīto laiku jaunieši kopumā vērtēja pozitīvi un izteica pateicību Eiropas Savienības ERASMUS+ programmai par doto iespēju un labprāt to izmantotu atkārtoti. Vairāki audzēkņi saņēma pozitīvu prakses darba novērtējumu un viņiem tika piedāvātas darba iespējas ārzemēs arī turpmāk. Protams, jauniešiem pirmajā vietā ir skolas absolvēšana, bet šāds piedāvājums liecina, ka praktikanti jau tagad savā jomā ir profesionāli, un tehnikumā iegūtās prasmes spēj pielietot arī pavisam svešā vidē.

Praktizējoties ārzemēs, jaunieši gūst dažādu pieredzi un zināšanas, ļoti prasmīgi izvērtē biznesa vidi uzņemošajā valstī un spēj novērtēt tās darbības pozitīvos un negatīvos aspektus. Liels pluss ir valodu zināšanu uzlabošana, kas mūsdienās ir ļoti būtiski.

Noslēguma pasākumā visi praktikanti saņēma prakses vietas valsts uzņemošās organizācijas parakstītu Europass Mobility dokumentu. Dokuments kalpos kā pierādījums gūtajai starptautiskajai pieredzei un uzlabos konkurenci darba tirgū.

Pasākumu kalendārs
<>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top