Profesionālo mācību priekšmetu metodiskie materiāli

Autotransports            

Z. Brikova

Sabiedrības un cilvēka drošība.

Pieaugušo atdzīvināšanas pamatalgoritms.

D. Avota

“Valodas, kultūras izpratne un izpausmes”: Languages/valoda

L. Kuzmina

Iniciatīva un uzņēmējdarbība. Biznesa uzsākšana

I. Cickovskis

Automobiļu sajūgi, to vadības mehānismi.

Kravas automobiļu pārnesumkārbas

Bremžu iekārtas ar hidraulisko pievadu

J. Jansons

Mācību kursa programma. Automobiļu šasijas remonts

A.    Bekmanis

Mācību kursa programma. Virsbūves remonta pamati.

M. Pētersons

Mācību kursa programma.

Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts.

V. Ševčuks

Mācību kursa programma

Automehāniķa prakse.

A.    Freimanis

Mācību kursa programma.

Autovadītāju apmācība.

V. Ševčuks      Automobiļu TA. Praktisko darbu apraksti "Spēka moments".

V. Ševčuks      Automobiļu TA. Praktisko darbu apraksti "Dzirksteļaizdedzes motoru izplūdes gāzu satura mērījumi"

V. Ševčuks      Automobiļu TA. Patstāvīgā darba uzdevums "Motora KKM un GSM raksturojums"

M. Pētersons  Demontāža un montāža. Pārbaudes darbi.

M. Pētersons  Remonta pamati. Pārbaudes darbi.

M. Pētersons  Automobiļu TA un remonts. Pārbaudes darbi.

S. Vīnerte      Sociālās un pilsoniskās prasmes.

U. Lukss        Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Ņ. Zalcmane  Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

V. Ševčuks     Demontāža un montāža.

V. Ševčuks     Automobiļu tehniskā apkope un remonts.

V. Ševčuks     Riepu maiņa un remonts.

K. Ševčuks     Automobiļu vispārējā uzbūve: prezentācija.

K. Ševčuks     Darba aizsardzības priekšmeta uzdevums: prezentācija.

V. Ševčuks     Mašīnu TA un R:  praktisko mācību uzdevumu izpildes metodiskie norādījumi. 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums  6.pielikums

V. Ševčuks     Mācību kursu programmas "Demontāža un montāža",  "Automobiļu tehniskā apkope un remonts".

S. Vīnerte      Mācību kursa programma "Sociālās un pilsoniskās prasmes". Tēmas izklāsts: cilvēka tiesības un brīvības.

I. Cickovskis   Mācību kursa programma "Remonta pamati".

I. Cickovskis   Remonta pamati: eksāmena jautājumi mācību kursam. 

L. Kuzmina     Mācību kursa programma "Iniciatīva un uzņēmējdarbība".

L. Kuzmina     Praktiskā darba apraksts: darba nespējas A lapas aprēķināšanas kārtība.

J. Vārna         Mācību kursa programma "Rasēšanas pamati", "Rasēšana". 

J. Šnikvalde     Sabiedrības un cilvēka drošība: laulāto personiskās un mantiskās tiesības.

Enerģētika un elektrotehnika 

A. Zībiņš

Spēka  un apgaismes elektrotīklu  ierīkošana

  Praktiskais darbs Elektrodzinēja ātruma stabilizācijas sistēmas izveidošana. 

G. Bernics-Berlans

Praktiskās mācības. Darba apraksts.

EDS avota darba režīmi.

D. Avota

“Valodas, kultūras izpratne un izpausmes”: Languages/valoda

Z. Brikova

Sabiedrības un cilvēka drošība. Pieaugušo atdzīvināšanas pamatalgoritms. 

L. Kuzmina

Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Biznesa uzsākšana

A. Zībiņš  Praktiskais darbs "Schneider Magelis termināļa interfeisa izveidošana Vijeo Designer vidē un tā uzstādīšana".

K. Ševčuks   Sabiedrības un cilvēka drošība. Praktiskie darbi.

Z. Andriksone  Izglītības programmas paraugs kvalifikācijai "Elektromontāžas tehnikķis"mācību ilgums 1,5 gadi.

G. Bernics-Berlans  Elektrotehnika un elektrības izmantošana. Pārbaudes darbs nr.5 

G. Bernics-Berlans  Elektrotehnika un elektrības izmantošana. Pārbaudes darbs nr.6

A. Zībiņš   Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi: praktiskā darba apraksts „Vienkāršas elektromotora vadības sistēmas realizācija”.

G. Bernics-Berlans   Elektrotehniķa 4 tēmu testa jautājumi: 1.daļa 2.daļa 3.daļa 4.daļa

Z. Andriksone    Mācību kursa programma "Iniciatīva un uzņēmējdarbība".

J. Šnikvalde       Sabiedrības un cilvēka drošība: laulāto personiskās un mantiskās tiesības.

K. Ševčuks         Darba aizsardzības priekšmeta uzdevums: prezentācija.

Lauksaimniecības tehnika    

  

Z. Brikova

Sabiedrības un cilvēka drošība. Pieaugušo atdzīvināšanas pamatalgoritms.

D. Avota

“Valodas, kultūras izpratne un izpausmes”: Languages/valoda

G. Kvite

Ievads lauksaimniecībā.

Tēma. Augu augšanas faktori.

L. Kuzmina

Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Biznesa uzsākšana

O. Sūnaitis. Lauksaimniecības tehnika Praktisko darbu atskaites

G.Kvite           Ievads lauksaimniecībā. Lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi.

K.Ševčuks       Sabiedrības un cilvēka drošība. Praktiskie darbi.

I.Cickovskis     Spēkratu uzbūve. Praktisko darbu uzdevumu apraksti.

O. Sūnaitis      Arklu uzbūve un regulēšana.

G. Kvite          Ievads lauksaimniecībā: prezentācija par tēmu aitkopība.

K. Ševčuks      Darba aizsardzības priekšmeta uzdevums: prezentācija.

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

M. Pētersons

Modulārā programma Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis. Moduļi: Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ekspluatācija.

Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope.

Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu defektu novēršana.

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/lauks_003.pdf

Z. Andriksone

Modulārā programma Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis. Modulis Darba plānošana un organizēšana.

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/lauks_003.pdf

Ēdināšanas pakalpojumi                     

L.Ekere

Krāsu mācība un noformēšana

D.Avota

MP” Valodas, kultūras izpratne un izpausmes”: Languages/valoda

I.Vizule

Pārtikas preču zinības: “Dārzeņu, augļu, ogu un sēņu raksturojums” – 31 slaidā

A.Freimane

Uzskaite un kalkulācija: Patstāvīgais darbs “Cenas, to veidošana pēc vidējiem rādītājiem”


I. Vizule        Pārtikas preču zinības. Ievads (tēmas izklāsts).

I. Vizule        Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas.

I. Vizule        Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana.

I. Vizule        Pārtikas preču zinības.

R. Vizulis       Ēdināšanas uzņēmumu iekārtas un aprīkojums.

I. Vizule         Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija.

L. Ķieģele      Higiēna. HACCP.

A. Freimane   Uzskaite un kalkulācija.

I. Vizule         Viesu apkalpošanas pamati.

J. Šnikvalde   Darba un saistību tiesības.

I. Vizule        Sabiedrības un cilvēka drošība.

A. Butāne      Profesionālā komunikācija.

D. Avota        Profesionālā svešvaloda (angļu valoda).

J. Šnikvalde   Profesionālā svešvaloda (krievu valoda).

Dz. Znatnaja  Praktiskās mācības "Ēdienu gatavošanas tehnoloģija".

I.Vizule         Praktiskās mācības "Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana".

A. Rudzītis       Sports. Vērtēšanas kritēriji.    

Dz. Znatnaja  Kvalifikācijas prakse.

L. Ķieģele      Pārtikas preču zinības. Pārtikas produktu uzturvērtības.

J. Šnikvalde    Profesionālā svešvaloda. Krievu tautas suvenīri.

I. Vizule          Miltu konditorejas izstrādājumu gatavošana: kārtainās sviesta mīklas gatavošana; biskvīta mīklas gatavošana.     

A. Freimane    Dokumentu pārvaldība.

A. Butāne       Saskarsme un lietišķā etiķete: viesmīlības pamati.

K. Ševčuks     Sabiedrības un cilvēka drošība: vide.

Viesnīcu pakalpojumi   

D.Avota

MP “Valodas, kultūras izpratne un izpausmes”: Languages/valoda

A.Freimane

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis): Patstāvīgais darbs “Cenas, to veidošana pēc vidējiem rādītājiem”

L.Ķieģele

MP “Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi”: “Neparastās viesnīcas”

Dz.Znatnaja

Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai:” Veļas aprūpe viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs”

Dz. Znatnaja    Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai. Dabīgie tīrīšanas līdzekļi un to izmantošana.

I. Vizule         Sabiedrības un cilvēka drošība.

U. Lukss         Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

S. Vīnerte       Sociālās un pilsoniskās prasmes.

D. Avota         Valodas, kultūras izpausmes un izpratne.

A. Freimane    Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis).

G. Kvite          Zaļās prasmes.

A. Freimane    Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis).

L. Ķieģele       Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi.

A. Butāne        Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

L. Ķieģele        Prakse viesmīlības un tūrisma uzņēmumā.

L. Ķieģele        Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs.

Dz. Znatnaja    Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai.

I. Ozola            Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana.

A. Freimane      Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite.

A. Freimane      Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

A. Freimane      Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā.

L. Ķieģele         Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana.

A. Freimane      Konferenču un semināru apkalpošana.

Dz. Znatnaja     Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas.

L. Ķieģele         Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse.

A. Rudzītis        Sports. Vērtēšanas kritēriji.    

S. Aukšmukste  Mācību priekšmeta programma "Latviešu valoda".

A. Sausiņa        Mācību priekšmeta programma "Matemātika".

S. Aukšmukste  Mācību priekšmeta programma "Literatūra".

S. Vīnerte         Mācību priekšmeta programma "Latvijas un pasaules vēsture".

S. Vīnerte         Mācību kursa programma "Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. un 2. līm.)".

D. Avota           Mācību kursa programma "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes".

A. Butāne         Mācību kursa programma "Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā".

 A. Butāne        Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā: viesmīlības pamati.

L. Ķieģele         Mācību kursa programma "Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi".

L. Ķieģele        Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs: viesu numuru statuss.

Dz. Znatnaja    Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai: viesnīcu uzkopšanas piederumi. 

A. Freimene     Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite: dokumentu pārvaldība.

K. Ševčuks      Sabiedrības un cilvēka drošība: vide. 

I. Rudzīte        Mācību priekšmeta programma "Sports".

Komerczinības            

D.Avota

MP “Valodas, kultūras izpratne un izpausmes “(2.līmenis): Languages/valoda

L.Kuzmina

Preču un pakalpojumu iepirkšana

I.Ozola

MP “Budžeta izstrāde un kontrolēšana”: Investīciju projektu vērtēšanas kritēriji”

I. Vizule         Sabiedrības un cilvēka drošība.

U. Lukss         Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

D. Avota         Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis).

G. Kvite          Zaļās prasmes.

L. Kuzmina      Preču un pakalpojumu iepirkšana.

L. Kuzmina      Preču un pakalpojumu pārdošana.

I. Ozola          Preču uzskaite un dokumentēšana.

I. Ozola          Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde.

I. Ozola          Budžeta izstrāde un kontrolēšana.

D. Roznetāle  Tirgus un klienti.

I. Ozola          Prakse komercdarbībā.

I. Ozola          Biznesa plāna izstrāde.

I. Ozola          Pakalpojuma sniegšanas organizēšana.

I. Ozola          Komercdarbnieka prakse.

I. Ozola          Mazā uzņēmuma vadīšana.

A. Rudzītis       Sports. Vērtēšanas kritēriji.    

S. Aukšmukste  Mācību priekšmeta programma "Latviešu valoda".

A. Sausiņa        Mācību priekšmeta programma "Matemātika". 

U. Lukss           Mācību priekšmeta programma "Informātika".  

A. Nikolajenko  Mācību priekšmeta programma "Dabaszinības". 

S. Vīnerte         Mācību priekšmeta programma "Latvijas un Pasaules vēsture". 

S. Aukšmukste  Mācību priekšmeta programma "Literatūra". 

S. Vīnerte         Mācību kursa programma "Sociālās un pilsoniskās prasmes".

D.Avota           Mācību kursa programma "Valoda, kultūras izpratne un izpausmes".

A. Freimane     Mācību kursa programma  "Uzņēmuma darbības pamatprocesi".

A. Freimane     Mācību kursa programma "Biroja darba nodrošināšana". 

L. Kuzmina       Preču un pakalpojumu pārdošana: kravu pārvadāšanas maršruta plānošana.

L. Kuzmina       Praktiskais darbs: preču un pakalpojumu iepirkšana.

A. Freimane      Biroja darba nodrošināšana: dokumentu pārvaldība.

K. Ševčuks        Sabiedrības un cilvēka drošība: vide. 

Profesionālā tālākizglītība

A. Zībiņš         Profesionālās tālākizglītības programma "Elektromontāžas tehniķis".

Z. Andriksone  Izglītības programma kvalifikācijai Elektromontāžas tehniķis.

A. Zībiņš        10 mācību kursu programmas kvalifikācijai Elektromontāžas tehniķis.

G. Bernics-Berlans      9 mācību kursu programmas kvalifikācijai Elektromontāžas tehniķis.

Neformālā izglītība    

A. Zībiņš         Izglītības programmas "Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana", "Programmējamie kontrolleri".

Visas izglītības programmas   

A. Sausiņa    Matemātikas pēcpusdienas norises scenārijs.

D. Rumika    Matemātikas pēcpusdienas norises scenārijs.

 K.Ševčuks   Sabiedrības un cilvēka drošība. Praktiskie darbi.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top