Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/projekti/kpfi_projekts_energoefektivitates_paaugstinasana_profesionalas_izglitibas_kompetences_centrs_kandavas_valsts_lauksaimniecibas_tehnikums_dienesta_viesnica
Drukas datums: 00:22:46 25.01.2021

KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā"23.02.2017

kpfi.jpgKPFI projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā (ar identifikācijas numuru KPFI-15.2/264).

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 336070,1 kg/gadā.

Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti

Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros īstenots:

Dienesta viesnīca:

Dienesta viesnīcas un pāreju ēku ārsienu siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju jumta pārseguma siltināšana, pāreju grīdas no ārpuses siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju ēku cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju ēku veco koka logu nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana, pilnā apkures sistēmas rekonstrukcija ēku kompleksā (t.sk.siltummezgla maiņa, apkures radiatoru maiņa un aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, cauruļvadu nomaiņa un siltināšana), karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija, gaismas ķermeņu nomaiņa.

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un durvju nomaiņa, telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana un siltuma atgūšanas un otrreizējas izmantošanas tehnoloģiju uzstādīšana.

Ēkas siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 88.3 kWh/m2.

Projektā iekļautās aktivitātes īstenotas līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Finanšu instrumenta finansējums

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

Gads Kopējās izmaksas Neattiecināmās izmaksas Attiecināmās izmaksas Finanšu instrumenta finansējums Projekta iesniedzēja līdzfinansējums
EUR EUR EUR EUR  (%) EUR (%)
Kopā 1010017,52 9503,89 1000513,63 775107,91 77,47100 22540,57 22,52900