Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/projekti/kpfi_projekts_energoefektivitates_paaugstinasana_profesionalas_izglitibas_kompetences_centrs_kandavas_valsts_lauksaimniecibas_tehnikums_dienesta_viesnica_ar_identifikacijas_numuru_kpfi_15_2_264_projekta_merkis_ir_siltumnicefekta_gazu_emisijas
Drukas datums: 11:57:54 07.07.2020

KPFI projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā (ar identifikācijas numuru KPFI-15.2/264). Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas

KPFI projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” ēkās” (ar identifikācijas numuru KPFI-15.3/103)

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”  ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu vismaz 64878,39 kg/gadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 383684.18 EUR.

Projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot līdz 2015. gada 31. janvārim.


Gads Kopējās izmaksas Neattiecināmās izmaksas Attiecināmās izmaksas Finanšu instrumenta finansējums Projekta iesniedzēja līdzfinansējums
EUR EUR EUR EUR EUR
Kopā 392970.23 9286.05 383684.18 142187.03 241497.15