PuMPuRS

esf___ikvd_logo_ansamblis.jpg

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Projekta īstenotājs
Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta sadarbības partneris
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Projekta īstenošanas pamats
2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

1. Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

2. Kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm;
– naktsmītnēm;
– ēdināšanu;
– individuālajiem mācību līdzekļiem;
– individuālās lietošanas priekšmetiem;
– speciālo transportu.

Pedagogi iegūst:

- iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;

- profesionālās kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences);

- metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.

Projekta īstenošanas termiņš 
2018. gads – 2022. gads

Finansējums
Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam, kuriem ir identificēts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks.

Plašāka informācija par projektu
http://www.pumpurs.lv

Aktuālā informācija

2019./2020 m.g. 1. semestrī  šajā projektā atbalstu saņēma 41 Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma audzēknis. 2019./2020 m.g. 2. semestrī - 69 audzēkņi. Sākot ar 2. mācību semestri, projektā dalību uzsāka arī Saulaines un Cīravas teritoriālo struktūrvienību audzēkņi.

Kontaktinformācija

Projekta koordinators: Gunda Sevčuka

Tālrunis: mob. 27077499

E-pasts: gundasevcuka@gmail.com


pumpurs_mmaxi_1.jpg

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība
Pasākumu kalendārs
<
>
facebokinstagramyoutubetiktok

Kandavas Lauksaimiecības Tehnikum kafejnīcaPiesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas novadse-klase
back to top