Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/sakums/gramatvedibas_kursi_tiessaiste_no_15_februara
Drukas datums: 14:25:58 07.03.2021

Grāmatvedības kursi tiešsaistē no 15. februāra18.01.2021

dark_circle_photo_modern_marketing_proposal.jpgKandavas Lauksaimniecības tehnikums rīko grāmatvedības kursus tiešsaistē. Tiksimies Zoom tiešsaistes platformā 2 reizes  nedēļā (1 nodarbība = 80 min.) darba dienu vakaros. Mācībām būs vajadzīgs dators ar interneta pieslēgumu, mikrofonu un Web kameru.

Piesakies līdz 10. februārim, AIZPILDOT ANKETU

Uzzini vairāk: pieaugusoizglitiba@kandavastehnikums.lv; Ilze Ozola, tel. 29453420

Tēmas:

1. Grāmatvedība, tās nozīme, prasības, uzdevumi un to reglamentējošā likumdošana.

2. Grāmatvedības objekti un metodes (saimnieciskie līdzekļi, to avoti, ieņēmumi, izdevumi, peļņa vai zaudējumi).

3. Materiālo līdzekļu un vērtību nepieciešamības noteikšana.

4. Grāmatvedības pārskati.

5. Grāmatvedības uzskaites un atskaišu prasības ES projektu realizācijā.

6. Elektroniska grāmatvedības uzskaite.

7. Nodokļi, to veidi, pārskati un deklarācijas.

8. Materiālo vērtību uzskaite un kustība.

9. Inventarizācijas pamatnoteikumi (tās galvenie uzdevumi, pamatojums, nepieciešamība, veidi).

10. Līgumi, rēķini, preču aprites un kases dokumenti.

11. EDS

12. Grāmatvedības uzskaite ar Zalkti, Krivuli.