Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/sakums/kandavas_lauksaimniecibas_tehnikuma_macibas_daleji_notiks_attalinati
Drukas datums: 07:50:50 02.12.2020

Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā mācības daļēji notiks attālināti28.10.2020

No 2. novembra Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā tiks īstenots B mācību modelis, kas nozīmē, ka mācības tiek organizētas daļēji attālināti.

Periodiski pa nedēļām vairāki kursi mācīsies vienu nedēļu attālināti, proti, ja nākamnedēļ kurss atradīsies attālinātā mācību procesā, aiznākamajā mācību nedēļā kurss turpinās mācības skolā uz vietas.  Būs arī kursi, kuriem piektdienas mācības būs plānotas attālināti, lai mazinātu mācību iestādē izglītojamo skaitu uz vietas. Aktuālajai informācijai par mācību norisi audzēkņus un viņu vecākus aicinām sekot līdzi e-klase.lv.

Ja kāds no izglītojamiem, kam noteikts attālinātais process, tomēr vēlas dzīvot kopmītnēs un mācīties no tām, izņēmuma kārtā pieļaujam šādu situāciju. Kā arī ja izglītojamais vēlas brīvdienās palikt dienesta viesnīcā, tas netiks aizliegts ar nosacījumu, ka jāierobežo iespējas brīvdienās apmeklēt draugus un uzturēties publiskās vietās.

Tehnikuma vadība aicina audzēkņus un pedagogus būt atbildīgiem un, ja radušās akūtas saslimšanas pazīmes, palikt mājās, mācoties vai strādājot attālināti.

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijām, pedagogi un citi tehnikuma darbinieki tiek aicināti lietot sejas maskas vai vizierus starpbrīžos pārvietojoties pa skolu. Sejas maskas iespējams saņemt pie direktores vai struktūrvienību vadītājiem. Kopā ar šiem piesardzības pasākumiem, atgādinām par nepieciešamību ievērot 2 metru distanci un biežu roku dezinfekciju.

2020. gada 27. oktobrī Ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma pagarināt attālināto mācību norises laiku 7.-12. klasēs līdz 15. novembrim. Profesionālās izglītības iestādes turpinās darbu atbilstoši dibinātāja lēmumam. Šīm iestādēm mācības B modelī (daļēji attālināti) šobrīd ir pamatdarbošanās modelis, ja vien Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis stingrākus ierobežojumus.

Līdz 15. novembrim joprojām nenotiks interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas, kas vienlaikus ir arī izglītības iestādes viena grupa, ietvaros. Nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti.