Drukas resursa adrese: http://kandavastehnikums.lv/sakums/veiksmigs_starts_ekonomikas_valsts_olimpiade
Drukas datums: 19:50:02 06.06.2020

Veiksmīgs starts ekonomikas valsts olimpiādē07.02.2020

Sveicam Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 12. klases audzēkni Kasparu Vitkovski (skolotāja Liesma Kuzmina) ar veiksmīgu piedalīšanos ekonomikas valsts 21. olimpiādē 10.-12. klašu skolēniem un uzaicinājumu uz olimpiādes trešo posmu.

Trešais posms notiks 2020. gada 10. martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5.

Olimpiādes mērķi ir padziļināt un paplašināt ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo zināšanas un prasmes; rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, veicināt ekonomisko procesu norises izpratni un radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.

Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un pašvaldībām.

Olimpiādē var piedalīties 10.-12. klašu skolēni. Valsts olimpiādes I un II pakāpes ieguvējiem tiek nodrošinātas budžeta vietas bakalaura studiju programmās "Vadības zinības", "Ekonomika" un "Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" ārpuskonkursa kārtībā.