Viesnīcu pakalpojumi

Iegūst  viesnīcu pakalpojumu speciālista kvalifikāciju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Programmas īstenošanas ilgums – 4 gadi.

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību.

Izglītojamajiem tiek piešķirta valsts stipendija.

Viesnīcu pakalpojumu speciālista  profesionālās darbības pamatuzdevumi:

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu viesiem un nodrošina struktūrvienības vadīšanu, saskaņā ar uzņēmuma mērķiem un  stratēģiju.

Izglītības procesa rezultātā sagatavo viesnīcu pakalpojumu speciālistu, kurš koordinē un veic pakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, izvērtē viesnīcu pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti. Ir atbildīgs  par pakalpojumu sniegšanu viesiem un par struktūrvienības vadīšanu.      

Mācību procesa laikā apgūst: 

 •  Valodas un komunikatīvās zinības - latviešu, angļu, krievu un vācu valoda
 • Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības - matemātiku, ķīmiju, fiziku, informātiku
 • Sociālās zinības un kultūrizglītība - Latvijas un pasaules vēsturi, ekonomiku

Mūžizglītības kompetenču mācību kursus:

 •  Sabiedrības un cilvēka drošību
 • Sociālās un pilsoniskās prasme
 • Valodas kultūras izpratne un izpausme
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesionālā satura kompetenču mācību kursus:

 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi 
 • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā 
 • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs 
 • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana 
 • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite 
 • Uzskaites un atskaites dokumentu sagatavošana 
 • Konferenču un semināru apkalpošana 
 • Viesu mērķu grupu apkalpošana 
 • Aktīvā tūrisma pakalpojumi 
 • Telpu dizains un floristika 
 • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 960 stundas   

Mācību periodā  jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos kursos un, mācības beidzot, centralizētais kvalifikācijas eksāmens.     

Nāc mācīties uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, būsim draugi un kolēģi - nākamie viesnīcu pakalpojumu speciālisti!Pasākumu kalendārs
<
>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top