Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Viesnīcu pakalpojumu speciālists (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi pēc 9. klases
Valsts stipendija: līdz 150 eiro mēnesī
Dienesta viesnīca: iespēja apmesties renovētā dienesta viesnīcā par samaksu - 8 eiro mēnesī

Apgūstot izglītības programmu, saņem diplomu  par profesionālo vidējo izglītību. Mācību periodā  jānokārto 4 centralizētie eksāmeni vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, 5 eksāmeni profesionālajos kursos un, mācības beidzot, centralizētais kvalifikācijas eksāmens. 

Mācību procesa laikā apgūst: 

 Valodas un komunikatīvās zinības - latviešu, angļu, krievu un vācu valoda

Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības - matemātiku, ķīmiju, fiziku, informātiku

Sociālās zinības un kultūrizglītība - Latvijas un pasaules vēsturi, ekonomiku

Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

 Sabiedrības un cilvēka drošība; Sociālās un pilsoniskās prasme; Valodas kultūras izpratne un izpausme; Iniciatīva un uzņēmējdarbība.

Profesionālā satura kompetenču mācību kursi:

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi; Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā; Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs; Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana; Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite; Uzskaites un atskaites dokumentu sagatavošana; Konferenču un semināru apkalpošana; Viesu mērķu grupu apkalpošana; Aktīvā tūrisma pakalpojumi; Telpu dizains un floristika; Kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 960 stundas.

Ar tehnikumā iegūtajām zināšanām un diplomu:

Viesnīcu pakalpojumu speciālists ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu viesiem un nodrošina struktūrvienības vadīšanu, saskaņā ar uzņēmuma mērķiem un  stratēģiju.

Izglītības procesa rezultātā sagatavo viesnīcu pakalpojumu speciālistu, kurš koordinē un veic pakalpojumu pārdošanu, sadarbojas ar citu struktūrvienību personālu, izvērtē viesnīcu pakalpojumu pieprasījumu un kvalitāti. Ir atbildīgs  par pakalpojumu sniegšanu viesiem un par struktūrvienības vadīšanu. Speciālists var strādāt tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs.

facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

Piesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top