Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskie materiāli

D. Grosa          Fizika. Diega vārsts. Pārbaudes darbs.

S. Vīnerte       Latvijas un pasaules vēsture. Krusta kari. Prezentācija.

S. Aukšmukste  Latviešu valoda un literatūra. Tiešā runa un uzruna. Patstāvīgais darbs par R.Ezeras zooloģiskajām novelēm.

D. Avota   Mūžizglītības mācību kursa "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes" tēmas: publiskā runa/prezentācijas prasmes.

A. Nikolajenko Ķīmija. Vārāmās sāls ietekme uz ledus kušanas ātrumu.

J. Šnikvalde     Krievu valoda. Ģimene. Kontroldarbs

I. Rudzīte        Sports. Vērtēšanas kritēriji.

A. Rudzītis       Sports. Vērtēšanas kritēriji.

I. Ozola          Ekonomika. Nodokļu veidi, aprēķināšana. Noguldījumi.

L. Kuzmina     Ekonomika.

I. Ķevica        Latviešu valoda. Literatūra.

Ņ. Zalcmane  Angļu valoda (pirmā svešvaloda).

J. Šnikvalde   Krievu valoda.

A. Sausiņa     Matemātika.

U. Lukss        Informātika.

A. Nikolajenko Ķīmija.

D. Grosa       Fizika.

S. Vīnerte     Latvijas un pasaules vēsture.

I. Ozola        Ekonomika.

A. Šķudīte     Vācu valoda (trešā svešvaloda).

I. Ķevica       Literatūra. E.Veidenbauma biogrāfija un daiļrade.

A. Sausiņa     Matemātika. Patstāvīgais darbs "Praktiska rakstura uzdevumi stereometrijā".

U. Lukss       Informātika. Praktiko darbu uzdevumu informātikā.

A. Sausiņa       Matemātika: ģeometriskie pārveidojumi. Kopsavilkums.

D. Rumika       Matemātika: neregulāras četrstūra prizmas šķēluma konstruēšana. 

I. Ķevica         Latviešu valoda: vietniekvārds.

I. Ķevica         Literatūra: Alberts Bels.

D. Avota         Metodiskais līdzeklis: noderīgi izteicieni par un pret sacerējumos.

S. Aukšmukste  Latviešu valoda: savrupinājumi, iespraudumi, iestarpinājumi un paskaidrojošu vārdu grupas. Ieskaites kontroldarbi: savrupinājumi, iespraudumi.

U. Lukss           Informātika: praktisko darbu uzdevumi. 

Patstāvīgie darbi:

A.Sausiņa        P.d. Algebrisku daļu vienkāršošana.

                      P.d. Triganometrisko izteiksmju vienkāršošana un aprēķināšana.

                      P.d. Algebrisku vienādojumu, ar vienu nezināmo, atrisināšana.                     

                      P.d. Iracionālu vienādojumu atrisināšanana.                           

                     P.d. Prizma.  

                      P.d. Piramīda.  

                      P.d. Rotācijas ķermeņi.

                      P.d. Darbības ar reāliem skaitļiem.

                      P.d. Prakstiska rakstura uzdevumi planimetrijā.

                      P.d. Logoritmisko vienādojumu un nevienādību risināšana.

facebokinstagramyoutube
Pasākumu kalendārs
<
>

Piesardzības pasākumu īstenošana izglītības iestādēsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top