Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo prakse Eiropā

Konkurss!!!

1. kārta

            Ja Tu mācies Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā  2. - 4. kursā, vēlies iegūt unikālu pieredzi, tad piesakies ārzemju praksei Erasmus + projektā

nr. 2018-1-LV01-KA102-046855 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītojamo starptautiskā prakse kompetenču stiprināšanai un mūsdienīgai attīstībai”.  

Projekta ietvaros mācību praksē varēs doties:

 

Specialitāte

Vietu skaits

Ilgums

Valsts

Elektrotehniķi

3

4 nedēļas

Austrija

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķi

4

4 nedēļas

Vācija

Automehāniķis

3

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

1

 

Kas Tev jādara, lai pieteiktos?

 

* Iesniedz CV un motivācijas vēstuli skolas vadībai.

* Norādi savu apgūstamo specialitāti, kursu.

* Dokumentu iesniegšanas termiņš 03.09. – 14.09.2018. Nenokavē!!!

 

Dalībniekus vērtēs pēc:

 

* Sekmēm un attieksmi pret mācību darbu,

* Angļu valodas zināšanām,

* Sadzīves un komunikācijas prasmēm,

* Iesniegto dokumentu kvalitātes un izglītojamā motivācijas.

 

Plānotais prakses laiks: 16.10.2018. - 12.11.2018.

Projekta mērķis ir sagatavot profesionālus dažādu jomu speciālistus mūsdienīgai attīstībai atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām un veicināt jauniešu personības attīstību un kompetenču stiprināšanu, kas nodrošina efektīvu integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū pēc skolas beigšanas.

Projekta kopējo finansējumu 143671.00 EUR apmērā nodrošina Eiropas Savienības Erasmus + programma. Praktikantiem tiek apmaksāti sagatavošanās izdevumi, ceļa un uzturēšanās izdevumi, kas saistīti ar praksi minētajā ārvalstī, kā arī nodrošināta kabatas nauda.

_____________________________________________________________

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4) galerija (31)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts
      Projekta nosaukums: “Pedagogu kompetenču pilnveidošana mācību procesa paaugstināšanai”

Projekta Nr: 2018-1-LV01-KA101-046808

Projekta īstenošanas laiks: no 2018. gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.septembrim

Projekta piešķirtais finansējums: 12810,00  EUR

Projekta sagaidāmie rezultāti: Kompetenču pieejas pilnveidošana mācību procesā, tādejādi veicinot    pedagogu un audzēkņu uz kompetencēm balstītu apmācību. Projekta partneri: Īrija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Portugāle, Rumānija


_______________________________________________________________________________


Projekta nosaukums: „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana”

Projekta Nr: 2015 -1-LV01-KA101-013272

Projekta īstenošanas laiks: no 31.decembra 2015. gada līdz 2016.gada 30.decembrim 

Projekta piešķirtais finansējums: 11 853,00 EUR

Projekta sagaidāmie rezultāti: Skolotāji gūs starptautisku pieredzi, kas palīdzēs pilnveidot mācību metodiku, pārnesot gūtās zināšanas klasē ar audzēkņiem.

Projekta partneri: Apvienotā Karaliste, Malta, Itālija, Īrija

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Līdsā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Dublinā

Atskaite par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanu Itālijā

printēt

KPFI projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā"23.02.2017

KPFI projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā (ar identifikācijas numuru KPFI-15.2/264).

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu 336070,1 kg/gadā.

Būtiskākās projekta aktivitātes un rezultāti

Ņemot vērā energoaudita ietvaros konstatētās problēmas, kā arī, lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros īstenots:

Dienesta viesnīca:

Dienesta viesnīcas un pāreju ēku ārsienu siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju jumta pārseguma siltināšana, pāreju grīdas no ārpuses siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju ēku cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana, dienesta viesnīcas un pāreju ēku veco koka logu nomaiņa, ieejas mezglu atjaunošana, pilnā apkures sistēmas rekonstrukcija ēku kompleksā (t.sk.siltummezgla maiņa, apkures radiatoru maiņa un aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem, cauruļvadu nomaiņa un siltināšana), karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija, gaismas ķermeņu nomaiņa.

printēt Lasīt visu ziņu

KPFI projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” dienesta viesnīcā (ar identifikācijas numuru KPFI-15.2/264). Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas

KPFI projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” ēkās” (ar identifikācijas numuru KPFI-15.3/103)

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, uzlabojot Profesionālās izglītības kompetences centra „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”  ēku energoefektivitāti un sasniedzot CO2 emisijas samazinājumu vismaz 64878,39 kg/gadā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 383684.18 EUR.

Projektā iekļautās aktivitātes plānots īstenot līdz 2015. gada 31. janvārim.

printēt Lasīt visu ziņu

Pabeigti būvdarbi KPFI projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” ēkās"

Pabeigti būvdarbi KPFI projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centrs “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” ēkās ( identifikācijas numurs KPFI-15.3/103).

Projekta ietvaros tika nosiltināta autotransporta servisa laboratorija ar kopējām izmaksām 128 193EUR un mācību darbnīcas ar kopējām izmaksām 267 959EUR. Kopējās projekta izmaksas ir 396 152EUR, no kurām finanšu instrumenta finansējums ir 142 187EUR.

Projektā plānotās aktivitātes tika īstenotas 2015. gada 31.janvārī.

printēt

ERAF 2014. – 2020. gads

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 2016. gada 19. decembrī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/008.

Projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/008 „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk – projekts) mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (turpmāk – Tehnikums) modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros plānots, ka līdz 2019.gada vidum Tehnikumā tiks modernizēta izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās, uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
<>

KartingsKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienībaKandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībaKandavas novadse-klase
back to top